Новости

Прихватилиште за мајку и дијете до навршене једне године живота (Мајчински дом)

Пружајући могућност за успостављање и очување најприродније везе – везе измедју мајке и дјетета, Дом настоји изаћи из оквира институционалног збрињавања и дјеловати превентивно у циљу спречавања одвајања дјеце од биолошке породице кроз услугу Мајчинског дома. А како би услови за ову услугу били још квалитетнији, од августа ове године је Мајчински дом смјештен у новим реновираним просторијама и опремљен новим намјештајем.

Наш тренутни капацитет је да привремено смјестимо двије мајке са дјецом до навршене једне године живота, али у наредном периоду планирамо да проширимо капацитет са двије на четири собе за смјештај мајки у Мајчински дом.