Новости

Конференција „Смањење ризика од катастрофа“

„У Сарајеву је у периоду 29.3. до 30.3.2023. године одржана завршна дводневна конференција заједничког програма УН и Владе Швajцарске под називом „Смањење ризика од катастрофа“. Конференција је окупила представнике Mинистарстава здравља и социјалне заштите, представнике цивилне заштите, координаторе ДРР платформи/центара за социјални рад и других установа и невладиних организација међу којима су били и представници ЈУ Дома „Рада Врањешевић“ Бања Лука. Основни циљ овог програма је подржати јединице локалних самоуправа у БиХ и унапређивање њихових институционалних капацитета за смањење ризика од катастрофа.

Овај програм подржава грађане а посебно најрањивије категорије и локалне заједнице у БиХ које су у високом ризику како би се прилагодили и припремили ризицима од катастрофа као и осигурали да је становништво у подручјима изложеним ризицима мање рањиво на социјалне и економске посљедице катастрофа и климатских промјена. Циљ завршне конференције је био сумирање резултата у досадашњем раду.“