Новости

Услуга, Становање уз подршку – сигурније и самосталније у живот, доступна од 1.6.2023. године!

Услуга Становање уз подршку почиње са реализацијом 01.06.2023. године. Јуче смо три младе особе, студенте, који су до сада боравили у Дому, званично преселили у њихов нови дом.

Услуга „Становање уз подршку“ је помоћ и подршка младима да стекну потпуну самосталност и интегришу се у локалну заједницу. Сврха услуге је оспособљавање младих без родитељског старања који напуштају институционални смјештај, припрему младих за самосталан живот, самостално вођење бриге о себи, свом животном простору, односу према другима, радним и другим обавезама и одговорностима. Услугом становања уз подршку за младе који се осамостаљују обезбиједиће се временски ограничен одговарајући смјештај и стручна подршка у развијању вjештина неопходних за њихово потпуно осамостаљивање и укључивање у заједницу. Услуга је привременог карактера и трајаће у складу са потребама и најбољим интересом младе особе.

Одлуком Владе Републике Српске и подршком Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, Дому „Рада Врањешевић“ раније је додијељен стан, који је намјењен у сврху реализације услуге Становања уз подршку. Подршком нашег донатора НЛБ банке а.д. Бања Лука, стан је опремљен и прилагођен свакодневним потребама младих.

Користимо прилику да се захвалимо ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И НЛБ БАНЦИ на пруженој подршци и значајној донацији за успјешно реализован пројекат услуге Становање уз подршку.

                                                                                               ВД ДИРЕКТОРА

                                                                                           ДАРИЈАНА КЕЦМАН