Новости

СТАНОВАЊЕМ УЗ ПОДРШКУ – СИГУРНИЈЕ И САМОСТАЛНИЈЕ У ЖИВОТ

На корак смо ближе реализацији услуге Становање уз подршку. Одлуком Владе РС, Дому „Рада Врањешевић“ додјељен је стан, који ће бити кориштен у сврху становања уз стручну подршку, а ради оспособљавања младих без родитељског старања који напуштају институционални смјештај, припрему младих за самосталан живот, самостално вођење бриге о себи, свом животном простору, односу према другима, радним и другим обавезама и одговорностима.

Ова услуга се може пружати привремено, у зависности од потреба корисника и у складу са његовим најбољим интересом. Сврха услуге становање уз подршку за младе који се осамостаљују је помоћ и подршка корисницима  да стекну потпуну самосталност и интегришу се у заједницу. Услугом становања уз подршку за младе који се осамостаљују обезбијеђује се временски ограничен одговарајући смјештај и стручна подршка у развијању вjештина неопходних за њихово потпуно осамостаљивање и укључивање у заједницу.