Новости

Годишњи стручни скуп Дани социјалне, породичне и дјечије заштите

„Представници ЈУ Дом „Рада Врањешевић“, учествовали су на годишњем стручном скупу Дани социјалне, породичне и дјечије заштите који организује Савез удружења стручних радника социјалне дјелатности из Републике Српске.

Тема скупа: „У сусрет новом Породичном закону“ окупила је велики број стручњака из поменутих области, представнике Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, представнике ОСЦЕ-а, стручне раднике центара за социјални рад и установа социјалне заштите за смјештај корисника.

На овом догађају говорило се о новинама у Породичном закону, најчешћим изазовима стручних радника у поступцима регулисања родитељских права и дужности, о проширеним правима али и о предствљању нових услуга које су успостављене у појединим институцијама.

Наш психолог, Љиљана Улетиловић, у панел дискусији представила је нове услуге у нашем Дому: Становање уз подршку, Огњиште, Прихватилиште за дјецу у стању потребе за хитном институционалном засштитом, Савјетовалиште „Наш кутак“ и Прихватилиште за труднице и мајке са дјететом до навршене једне године живота дјетета – Мајчински дом. Процес трансформације Дома траје, нове услуге реализују се у складу са потребама система социјалне, породичне и дјечије заштите.

Сврха увођења нових услуга и унапређење постојећих јесте квалитетнија брига о дјеци и младима без родитељског старања, као и смањење броја дјеце на резиденцијалном смјештају.“