Организацијска структура Дома

1.Одјељење за рад са дјецом предшколског узраста:

• васпитна група дјеце јасличког узраста,
• васпитна група дјеце вртићког узраста и
• мајчински дом.

2.Одјељење за рад са дјецом школског узраста:

• васпитне групе дјеце основношколског узраста,
• васпитне групе дјеце средњошколског узраста,
• васпитна група младих који се интензивно припремају за излазак из Дома и самосталан живот по изласку из институционалне бриге и
• васпитна група са интензивним третманом за дјецу и младе са поремећајем у понашању и комбинованим сметњама.

У Дому бораве штићеници свих узраста, од беба до студената. Имитирајући породичне услове живљења, штићеници су распоређени по васпитним групама – породицама. Породицу чини, у просјеку, око 10-оро штићеника, под надзором васпитача. У Дому тренутно постоји 10 васпитних група, од којих су:

• једна васпитна група јасличког и вртићког узраста,
• једна васпитна група младих који се интензивно припремају за излазак из Дома и самосталан живот по изласку из институционалне бриге („осамостаљивање“),
• једна васпитна група са интензивним третманом за дјецу и младе са поремећајем у понашању и комбинованим сметњама,
• седам васпитних група дјеце основношколског и средњошколског узраста;

Здравствену заштиту и његу обезбјеђују медицинске сестре, ангажоване у раду током 24 часа. За развијање основних хигијенских навика задужене су у првом реду домаћице. Васпитно-образовни рад проводе васпитачи различитих образовних профила (просвјетни и социјални радници). Стручна подршка у раду са дјецом обезбијеђена је од стране психолога, педагога и социјалног радника, а огледа се кроз дијагностички, савјетодавни и терапијски рад организован индивидуално и групно, професионалну оријентацију и усмјеравање дјеце основношколског и средњошколског узраста, организацију слободног времена (едукативне и забавне активности) у сарадњи са владиним и невладиним сектором.

У Дому је омогућено и збрињавање мајки са дјецом – Мајчински дом, настао ради превентивног дјеловања у очувању и унапређењу породице. Збрињавањем у Мајчински дом омогућава се:

• успостављање базичне привржености дјетета у циљу очувања бриге дјетета у природној породици,
• развијање родитељских компетенција,
• третман трамуатских искустава родитеља и дјеце;