Функционална обиљежја Дома

Укупна површина домског простора износи 16 000 м2, док је укупна површина затвореног домског простора 4 550 м2.

У дому функционише десет васпитних група и Мајчински дом, који су структурно-организационо аналогни породичним становима и од којих је свака површине 240 м2 затвореног простора. Просторије у васпитним групама су функционално опремљене за дневне активности, личну хигијену, исхрану и спавање у складу са прописаним стандардом.

Дјеци и младима су доступни разноврсни сазнајно – креативни, културно – забавни и спортско – рекреативни садржаји у складу са идентификованим потребама и интересима, а кроз активности организованим у специјализованим вањским и унутрашњим просторима. Сходно томе, дјеци и младима су на располагању библиотека, специјализоване просторије за групни (сазнајно – креативни) рад и педагошко-психолошку подршку психофизичком развоју и напредовању, галерија реномираних умјетника са простора Републике Српске и шире, фискултурна сала, игралиште за дјецу предшколског и млађег школског узраста и спортски терени.